Điện thoại:
+7 967 008 86 86

Tìm thấy 3

New
Lộ trình tới các thành phố
Moscow - Saint Petersburg
Mã tour
0065-Business
Điểm khởi hành
Hà Nội
Kiểu tour
Business
Tour công tác Moscow - Saint Petersburg

1515
1 người muốn đi tour này!

Giá từ 1154 $ 6 ngày Mùa Thu (28.07-01.02)
Top
Lộ trình tới các thành phố
HCM/Hà Nội - Saint Petersburg
Mã tour
0054-Business-SPB
Điểm khởi hành
TP. Hồ Chí Minh
Kiểu tour
Business
Tour công tác Saint Petersburg

1330
2 người muốn đi tour này!

Giá từ 882 $ 5 ngày Mùa Thu (28.07-01.02)
Lộ trình tới các thành phố
Hà Nội - Moscow
Mã tour
Điểm khởi hành
Hà Nội
Kiểu tour
Business
Tour công tác Moscow

1610
3 người muốn đi tour này!

Giá từ 923 $ 5 ngày Mùa Thu (28.07-01.02)